Annonsere i Stugudal Fjell

PRISER

1/8 side kr.   1 400

¼ side   kr.   2 100

½ side   kr.   2 800

Helside  kr.   4 400

ANNONSEKONTAKT

KONTAKT:

Olav Nykkelmo

Telefon: 413 56 130

E-post: neadalenprosjekt@gmail.com

RABATTER

Lokal pris gis for bedrifter, lag og organisasjoner registrert i Tydal kommune. De får 40 % rabatt på annonser.

For bedrifter/lag og organisasjoner utenbygds kan det avtales en rabatt på 25 % for annonsering i 4 utgaver.

Faktura for annonsen sendes ut etter at bladet er trykket.

En annonse i Stugudal Fjell når ut til hytteeiere i Tydal, alle husstander i Tydal, samt andre interesserte.

Bladene legges ut på bensinstasjon, butikk, turistinformasjon og turistbedriftene i området.

Her når du en interessert og kjøpesterk kundegruppe.

”Nytt fra Stugudal Fjell” er normalt på +- 50 sider i A4-format, og inneholder nyheter, kommunal info, hyttestoff, lokalhistorie, annonser mm.

Det har vist seg å være et blad som mottakerne setter pris på og leser, og ikke minst tar vare på.

En annonse her forsvinner ikke etter første gjennomlesning, men blir kanskje funnet frem igjen etter både måneder og år.