Hytteforeninger i Stugudalen – Moen området

Tips oss gjerne ved oppdateringer av kontaktinfo og hjemmesider.
ØVLINGLIA HYTTEFORENING

v/Arve Brenne, Bursflata 21, 7624 Ekne.

e-post: arvbren@online.no

www.ovlinglia.com

 

HAINTJØNNA HYTTELAG

Hjemmeside: www.hainntjonna.net

v/ Kjell Hjertås

e-post: post@hainntjonna.net

 

ROTVOLDLIA HYTTEFORENING

v/ Jakob Soldal

Væretrøa 69, 7055 Ranheim

e-post: jakob.soldal@aquagen.no

 

STILLHÅTJØNNA HYTTEFORENING

v/ Anne Valstad- Aalmo

e-post: anne.valstad-aalmo@smn.no

Hjemmeside:http://www.stillhatjonna.no/

 

DALSLIA HYTTEFORENING

v/ Tormod Salberg

e-post: hyttepost@dalslia.no

www.dalslia.no

 

VESSINGLIA HYTTEFORENING

v/Jan Erik Svendsen

e-post: jerisv@ntebb.no tlf: 90603889

www.vessinglia.no

 

NYVOLLVEIEN HYTTEFORENING

v/ Mangler kontaktinfo

 

E-post:

 

GRØNLIA HYTTEFORENING

v/Arne Jørgen Kvarme

e.post: gronlia@outlook.com

http://gronlia.blogspot.no/

 

 

KJØLVOLLVEGEN HYTTEFORENING

v/Nils Aksel Ruud

E-post: nils.a.ruud@sandvik.com

www.kjolvollvegen.com

 

MJØSJØDAL HYTTEFORENING

v/Ingar Lien

7580 Selbu

E-post: ingarlien@neanett..no

 

VÆKTARSTUA HYTTEGREND

V/Jan Weiseth,

Slettevn. 40, 7500 Stjørdal

E-post: jan@mntas.nol

 

MØBEKKVOLLEN HYTTEFORENING

v/Bjørn Arild Sørli

E-post:

bjornasorli@icloud.no

 

STUGUVOLLBEKKEN HYTTEFORENING

Leder: Bjørn Ove Hilmo

e-post: bjorn.ove.hilmo@evry.com

Tlf: 9155 0304

 

SYLSJØVEGEN HYTTEFORENING

v/Kjell Sirnes

E-post terje.baro@combitel.no

www.sylsjovegen.no

Huldervegen 24

7056 Ranheim

 

ØYAN I

v/ Stig Haugen

+47 91760288

Epost: stig.haugen@me.com

 

TJØNNVOLLIA HYTTEFORENING

v/ Ellen Amdal

E-post:ellen_amdal@hotmail.com

 

Storvollia Hyttefelt

Leder: Kjell Erik Aas

E-post: Mangler

Væktartun Hytteforening:

Leder Nils Otto Huseby

e-post: noh@online.no

tlf: 90 88 94 56