Om bladet Stugudal Fjell

Hensikt:

Bladet/ informasjonen skal være interesseorganisasjonens kommunikasjonskanal for / til innbyggere, bedrifter, organisasjoner og hytteeiere i Stugudalen / Tydal.

Videre skal bladet være en arena for annonser og redaksjonelt stoff som iverksetter, videreutvikler og fremmer aktiviteter.

Mål:

  • Økt kunnskap om Stugudalen / Tydal
  • Nettverksbygging mellom bedrifter/ organisasjoner i Neadalen
  • Økt markedsføring av tilbud/ aktiviteter i Stugudalen / Tydal
  • Økt interesse for bladet som debattarena

 

Retningslinjer for annonser og redaksjonelt stoff:

1. Redaktøren er ansvarlig for at annonser og redaksjonelt stoff følger disse retningslinjene.

2. Bedrifter/ organisasjoner i Stugudalen / Tydal har prioritet når det gjelder plass for annonser og redaksjonelt stoff.

3. Bedrifter/ organisasjoner som sponser aktiviteter (eks. skiløypa) i Stugudalen har rett på annonseplass i bladet.

4. Bedrifter/ organisasjoner for øvrig kan kjøpe annonseplass i bladet dersom de oppfyller bladets hensikt.

5. Annonser skal kvalitetssikres av ansvarlig annonsør.

6. Redaksjonelt stoff/ innlegg i bladet skal være knyttet til en referanse/ person (navn)

7. Kvalitetssikret redaksjonelt stoff og annonser skal være redaktør i hende 3 uker før bladet går i trykken.

8. For alt arbeid med bladet skal ”VIS-VARSOM-PLAKATEN” gjelde