Innkalling årsmøte Stugudal Fjell og Tydal Ski 2021

Årsmøte i Stugudal Fjell og Tydal Ski AS avholdes fredag 28.05.2021 kl.19 og 20. Vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtet kan fremmes av alle medlemmer, og må være styret i hende innen 20.05.2021. Forslag sendes rune.ottem@forsvarsbygg.no  Årsmøte i Stugudal Fjell...