Notat vedr magasinet Nytt fra Stugudal Fjell

Stugudal Fjell har som vi stadig påpeker, en anstrengt økonomi, og vi må sørge for at all frivillig løypeavgift går til løypekjøring. Andre oppgaver som f.eks. stiprosjekt og bladet «Nytt fra Stugudal fjell» skal være selvfinansierende underprosjekter.

Bladet er et gratistilbud til alle hyttefolk og fastboende i området og finansieres av annonseinntekter. På grunn av økte råvarepriser har kostnadene for produksjon og distribusjon doblet seg inneværende år. Stugudal fjell har ikke økonomi til å bære en slik kostnadsøkning og blir nødt til å gjøre endringer. Årets høstutgave av magasinet vil ikke bli produsert.

Vi synes dette er leit, men ser ingen annen mulighet, slik som den økonomiske situasjonen er.

Stugudal Fjell vil komme tilbake med informasjon om utgivelse av senere nummer, og minner om at tidligere utgaver av magasinet, samt annen informasjon, kan leses digitalt på vår hjemmeside – stugudalfjell.no og på vår Facebook side.