Årsmøte i Stugudal Fjell og Tydal Ski AS avholdes fredag 28.05.2021 kl.19 og 20.

Vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtet kan fremmes av alle medlemmer, og må være styret i hende innen 20.05.2021. Forslag sendes rune.ottem@forsvarsbygg.no 

Årsmøte i Stugudal Fjell 2021

Dato: 28. mai

Klokkeslett: 1900

Sted: Væktarstua Hotell

Saksliste

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 representanter til å signere protokollen
  5. Styrets beretning for 2020
  6. Regnskap for 2020
  7. Saker meldt inn
  8. Godtgjørelse til styremedlemmer 2020/2019.  Styrets forslag: Leder kr. 10 000, styremedlemmer kr. 8 000,- pr medlem.
  9. Valg

 

Styret Stugudal Fjell