Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte fredag 29.mars kl 1930 på Væktarstua.

SAK TIL BEHANDLING:
Stugudal Fjell er en av 4 eiere i Tydalfestivalen AS. Eierposten er på 25 % av aksjene. Tydalfestivalen ønsker å forandre eierform fra aksjeselskap til stiftelse. Styret mener en slik viktig sak må behandles av Stugudal Fjell sitt høyeste organ, årsmøte.

Både medlemmer med stemmerett og støttemedlemmer med talerett uten stemmerett er hjertelig velkommen.