Innkalling

 

 

Årsmøte i Stugudal Fjell 2019

 

 

Dato: 26. mai

 

Klokkeslett: 1600

Sted: Væktarstua

 

 

Sakliste

 

 1. Åpning

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 1. Valg av ordstyrer og referent

 

 1. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

 

 1. Styrets beretning for 2018

 

 1. Regnskap for 2018

 

 1. Saker meldt inn

 

 1. Godtgjørelse til styremedlemmer 2018/2019

 

 1. Valg

 

 

 

 

 

Styret Stugudal Fjell

 

 

Innkalling

 

 

Årsmøte i Tydal Ski AS- 2019

 

 

Dato: 26. mai           

 

Klokkeslett: 17.00 (Årsmøte i Stugudal Fjell klokken 16.00)

 

Sted: Væktarstua

 

 

Sakliste

 

 1. Åpning

 

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste eventuelle innkomne saker

 

 1. Valg av ordstyrer og referent

 

 1. Valg av 2 representanter til å signere protokollen

 

 1. Regnskap 2018

 

 1. Ev. innkomne forslag

 

 1. Valg nytt styre