Årsmøte i Stugudal Fjell 2020

Dato: 29. mai
Klokkeslett: 1900
Sted: Væktarstua
Sakliste
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Valg av 2 representanter til å signere protokollen
5. Styrets beretning for 2019
6. Regnskap for 2019
7. Saker meldt inn
8. Godtgjørelse til styremedlemmer 2019/2020
Styrets forslag: Leder kr. 10 000, styremedlemmer kr. 8 000,- pr medlem.
9. Valg

Styret Stugudal Fjell

 

Årsmøte i Tydal Ski AS- 2020

Dato: 29. mai
Klokkeslett: 19.30 (Årsmøte i Stugudal Fjell klokken 19.00)
Sted: Væktarstua
Sakliste
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste eventuelle innkomne saker
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Valg av 2 representanter til å signere protokollen
5. Regnskap 2019
6. Ev. innkomne forslag
7. Valg nytt styre

Styret Tydal Ski AS