INNTEKTSGRUNNLAGET LØYPEKJØRINGEN

Styret i Stugudal Fjell ønsker å meddele følgende:

Vi er langt inne i en skisesong som har vart siden 10. november 2017 når det gjelder sporkjøring i Stugudalen. Det har vært en stabil vinter og Stugudal Fjell har fått mange gode tilbakemeldinger på vårt produkt. Vår økonomi er anstrengt, vi har hatt underskudd de siste 2 år og vi la opp til en mer sparsom kjøring i første del av sesongen uten at dette gikk utover brukerne. Vårt løypekjørerkorps gjør en fantastisk jobb, de står på både sent og tidlig – mange jobber kun på dugnad. Alt av produksjon av skispor før årsskifte ble gjort på dugnad, det samme gjelder Nedalsløypa. Selv om vi har utvidet tilbudet har ikke dette ført til økte kostnader. I tidligere år har sporkjøringen totalt kostet litt over kr.400 000 pr år. Med årets grep på sporkjøringen håper vi å redusere utgiftene med 50 000. Den viktigste inntektskilden til sporkjøring er den frivillige løypeavgiften. I 2017 ble det betalt inn 280 000, legger en hyttegrunnlaget til grunn ble det ca 50 % som betalte inn dette bidraget til oss. Pga personvernet får vi ikke lenger adresselister fra Tydal Kommune, slik at vi ikke kan sende ut fakturaer på denne frivillige løypeavgiften til hytteeierne. Vi har gått bredt ut og oppfordret brukerne til å bruke innbetalingsinformasjon for innbetaling på Vipps eller konto.
En status nå i slutten av en fantastisk påske viser stor underdekning, vi har innbetalinger av den frivillige løypeavgiften som kun tilsvarer at 30 % av hytteeierne har sett verdien av vårt arbeid.

Med en slik stor inntektssvikt vil Stugudal Fjell få store problemer. Vi vil gjøre opp en status nå når påsken er over og som en ytterst konsekvens redusere sporkjøringen kraftig ut sesongen, ev avslutte sporkjøringen 2. påskedag.

Stugudalen 31.03.18

Styret i Stugudal Fjell
Arne Otto Vedvik – Ole Waagan – Torbjørn Berg Strømstad