Vi har fått den første smaken av vinter i Stugudalen. Det er gjort en stor dugnadsinnsats i tidligtraseen og kommer det mere snø vil prepareringen starte opp med skirulle. Styret bestemte på siste styremøte å justere opp  den frivillige løypeavgiften med 50 kr til kr 500 for sesongen 2018. Støttemedlemskapet er uforandret på kr 250. Løypeavgiften har stått uforandret i flere år og vi ser oss nødt til å følge prisutviklingen. Stugudal Fjell er helt avhengig av den gode støtten vi får via denne frivillige løypeavgiften for å kunne opprettholde arbeidet med å produsere skispor. Løypeavgift og støttemedlemskap kan betales inn på Vipps nr 59588 , eller bruke den tilsendte faktura som kommer på nyåret.

Tusen hjertlig takk for all støtten vi mottar i dette viktige arbeidet!

Arne Otto Vedvik
Leder Stugudal Fjell