Nytt fra Stugudal Fjell

Notat vedr magasinet Nytt fra Stugudal Fjell Stugudal Fjell har som vi stadig påpeker, en anstrengt økonomi, og vi må sørge for at all frivillig løypeavgift går til løypekjøring. Andre oppgaver som f.eks. stiprosjekt og bladet «Nytt fra Stugudal fjell» skal være...

Notat vedrørende magasinet Nytt fra Stugudal Fjell

Notat vedr magasinet Stugudal Fjell Stugudal Fjell har som vi stadig påpeker, en anstrengt økonomi, og vi må sørge for at all frivillig løypeavgift går til løypekjøring. Andre oppgaver som f.eks. stiprosjekt og bladet «Nytt fra Stugudal fjell» skal være...

Innkalling årsmøter i Stugudal Fjell og Tydal Ski AS

Årsmøte i Stugudal Fjell 2020 Dato: 29. mai Klokkeslett: 1900 Sted: Væktarstua Sakliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Valg av 2 representanter til å signere protokollen 5. Styrets beretning for 2019 6. Regnskap...

INNKALLING ÅRSMØTENE

Innkalling     Årsmøte i Stugudal Fjell 2019     Dato: 26. mai   Klokkeslett: 1600 Sted: Væktarstua     Sakliste   Åpning   Godkjenning av innkalling og sakliste   Valg av ordstyrer og referent   Valg av 2 representanter til å signere...

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FREDAG 29.mars kl 1930

Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte fredag 29.mars kl 1930 på Væktarstua. SAK TIL BEHANDLING: Stugudal Fjell er en av 4 eiere i Tydalfestivalen AS. Eierposten er på 25 % av aksjene. Tydalfestivalen ønsker å forandre eierform fra aksjeselskap til...

PRESSEMELDING STUGUDAL FJELL

  INNTEKTSGRUNNLAGET LØYPEKJØRINGEN Styret i Stugudal Fjell ønsker å meddele følgende: Vi er langt inne i en skisesong som har vart siden 10. november 2017 når det gjelder sporkjøring i Stugudalen. Det har vært en stabil vinter og Stugudal Fjell har fått mange...