Innkalling årsmøter i Stugudal Fjell og Tydal Ski AS

Årsmøte i Stugudal Fjell 2020 Dato: 29. mai Klokkeslett: 1900 Sted: Væktarstua Sakliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Valg av 2 representanter til å signere protokollen 5. Styrets beretning for 2019 6. Regnskap...

INNKALLING ÅRSMØTENE

Innkalling     Årsmøte i Stugudal Fjell 2019     Dato: 26. mai   Klokkeslett: 1600 Sted: Væktarstua     Sakliste   Åpning   Godkjenning av innkalling og sakliste   Valg av ordstyrer og referent   Valg av 2 representanter til å signere...

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FREDAG 29.mars kl 1930

Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte fredag 29.mars kl 1930 på Væktarstua. SAK TIL BEHANDLING: Stugudal Fjell er en av 4 eiere i Tydalfestivalen AS. Eierposten er på 25 % av aksjene. Tydalfestivalen ønsker å forandre eierform fra aksjeselskap til...

PRESSEMELDING STUGUDAL FJELL

  INNTEKTSGRUNNLAGET LØYPEKJØRINGEN Styret i Stugudal Fjell ønsker å meddele følgende: Vi er langt inne i en skisesong som har vart siden 10. november 2017 når det gjelder sporkjøring i Stugudalen. Det har vært en stabil vinter og Stugudal Fjell har fått mange...